UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-12-09I dag (2018-07-20)2018-12-11
Ord for 2018-12-10
10 december
Gör det inte på egen hand
"Genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6, FB)
Serubbabel kallades att återuppbygga templet. Det var ett enormt uppdrag, så Gud sa till honom: "Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot ... Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark" (v 6-7, FB).
När Gud kallar dig, måste du veta: Du kanske måste gå ensam. När Gud använder dig, tror människor ofta att du är stark och ingenting behöver. De inser inte att du bara är en vanlig människa, halvt vettskrämd ibland, och som är mer förvånad över din framgång än de är. Och när ingen står med dig eller betjänar dig, blir du sårbar för missmod.
Du behöver Guds hjälp, annars får du problem. Simson upptäckte det: "Han for upp ur sömnen och tänkte: "Jag lyckas nog göra mig fri den här gången också." Han visste inte att Herren hade övergett honom. Filisteerna grep honom ..." (Dom 16:20-21). Gud steg åt sidan och lät Simson se att det var Herren som gjorde det, inte han själv. Så du måste leva med en känsla av beroende av Gud.
Det är Guds kraft, inte din, som är skillnaden. Om du väntar på att Gud ska ge dig en enastående utrustning, innan du beslutar dig för att gå ut i striden, kommer du inte att uppleva seger. Guds kraft "fullkomnas i svaghet" (2 Kor 12:9, FB).
Det sätt du vet att du verkligen är smord, är när Gud tar den näst bästa utrustningen och gör övernaturliga bedrifter. Och det händer bara när du säger: "Herre, jag ser inte hur du skulle kunna göra detta genom mig, men jag förlitar mig på att du gör det." Det är då han blir involverad!
Näring för själen: Sak. 12:1-14:21; Upp. 2:1-17; Ords. 30:1-10

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59