UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-12-07I dag (2018-05-25)2018-12-09
Ord for 2018-12-08
8 december
Arbete och lättja
"All möda ger vinst, prat bara förlust" (Ords 14:23)
I Ordspråksboken använder Salomo orden lat och lättja inte mindre än ett 15-tal gånger. En lat människa är inte en person som skulle arbeta men inte kan hitta ett arbete; det är en person som kunde arbeta men inte gör det. Det finns en historia om en man som sökte stöd hos socialen. Tjänstemannen frågade: "Varför behöver du ekonomisk hjälp?" Han svarade: "Därför att jag har problem med mina ögon." Tjänstemannen frågade: "Vad för slags besvär har du med ögonen?" Mannen svarade: "Jag kan bara inte se mig själv gå till arbetet varje dag."
Och varje lat person har ögonbesvär. Eller det kanske inte är viktigt för honom, så länge någon annan gör jobbet. President Theodore Roosevelt hade rätt när han sa: "Beklaga inte någon för att denne måste arbeta. Om han gör skäl för sin lön, kommer han att arbeta. Jag avundas den människa som har ett arbete värt att göra, och gör det väl ... det allra bästa pris livet ger är möjligheten att jobba hårt med något som är värt att göra."
På något sätt har vi förlorat andan, om ej ordalydelsen av president Roosevelts tanke. Fråga vilken arbetsgivare som helst och den kommer att svara att det är allt svårare att hitta någon som vill arbeta, arbeta hårt, göra sitt jobb riktigt och avsluta uppgiften. Gud har inget emot ledighet. En arbetare som är utvilad och i form är en bättre arbetare.
Salomos kontrast i Ordspråksboken är mellan arbete och lättja. Du förälder, något av det bästa du kan göra för dina barn, är att ge dem en stark arbetsmoral, och förbereda dem för att lyckas i livet.
Näring för själen: Sak. 5:1-8:23; Judasbrevet 1-25; Ps. 139:17-24

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59