UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-12-05I dag (2018-05-25)2018-12-07
Ord for 2018-12-06
6 december
Herre, hur ska jag göra? (4)
"På okända stigar skall jag föra dem fram" (Jes 42:16, FB)
Ett annat sätt Gud vill leda oss är: Genom att gå emot din rädsla och ta ett steg i tro.
Känner du dig osäker eller rädd inför Guds vilja i situationen? Hans löfte till dig är: "De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, på okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall inte överge dem" (v 16, FB).
Lägg särskilt märke till orden "okända stigar" ... "mörkret" ... "det som är ojämnt". När du sökt Guds ledning genom Bibeln, när du försökt lyssna till den helige Andes inre maningar och när du sträckt dig efter pålitliga människors vishet, då måste du ta ett steg i tro och göra vad du tror Gud kallar dig att göra. Det är en sak att fråga: "Herre, hur ska jag göra?". Det är en helt annan sak att fråga: "Är jag villig att göra det, när du gjort det tydligt?"
Försök att besvara dessa två frågor: (a) Vad gör det så svårt för dig att ta en risk? Var ärlig. För de flesta av oss är risk och förändring något obekvämt, utmanande och till och med hotfullt. Det är därför Bibeln säger: "Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd" (Ords 3:5). Om du varit van vid att lita på ditt eget förstånd, är det en svår vana att bryta med. Men nu säger inte Gud: "Använd inte ditt förstånd". Han säger: "Lita inte till det - lita på mig."
(b) Är du villig att göra en större förändring i ditt liv - i tro att det är Herrens vilja? Du måste besvara dessa två frågor. Och inte förrän de fått ett riktigt svar är du redo att gå vidare.
Näring för själen: Haggai 1:1-2:23; 2 Johannesbrevet 1-13; Ords. 29:19-27

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59