UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO GrŅnlandsk GL

2018-11-14I dag (2018-07-20)2018-11-16
Ord for 2018-11-15
15 november
Varför gå till kyrkan?
"Kristus har älskat kyrkan" (Ef 5:25)
Det finns en berättelse om en mor som väckte sin son en söndagsmorgon och sa: "Gå upp – du kommer för sent till kyrkan!" Han svarade: "Jag vill inte gå. Jag har inga vänner där, musiken är hemsk och predikningarna är tråkiga!" Kvinnan svarade: "Du måste gå – du är ju pastorn!"
Allvarligt talat, varför ska du gå till kyrkan? Därför att "Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara." (v 25-27). Pastorn och Rektor Emeritus i Taylor Universitet, Dr. Jay Kesler, ger oss fem orsaker för att gå till kyrkan:
Det är den enda organisationen som fortfarande tar upp ämnen som frälsning, död, dom, nåd, mål, himmel och helvete. Den ger värde och värdighet åt det mänskliga livet. Vi lever i en sekulariserad kultur som bidrar till vår inre känsla av att vara värdelösa. Kyrkan går emot detta negativa budskap genom att predika om Guds kärlek och accepterande.
Den ger en moralisk och andlig kompass. Samhället har förändrat, motsatt sig och förkastat det absoluta, tagit till sig relativitet, men kyrkan står på Guds Ords tidlösa grund. Det är där du finner medkänsla, helande och gemenskap. Där - är vi alla jämbördiga. Där – arbetar Guds Ande på att binda oss samman som troende, genom att garantera oss alla "samma tillgång till Fadern." (Ef 2:18, TM).
I motsats till andra institutioner, har den motiverat de mest bestående, osjälviska, väsentliga, modiga insatserna på jorden. Saker som missioner, skolor, sjukhus, soppkök, rehab-centra och barnhem. Varför gå till kyrkan? Därför att Jesus älskar kyrkan – och det borde du också göra.
Näring för själen: Hes. 28:1-29:21; Hebr. 12:14-29; Ps. 126:1-6

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59