UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk Sverige Dansk Danmark Norsk Norge Gr¿nlandsk Gr¿nland

2017-11-13I dag (2017-11-19)2017-11-15
Ord for 2017-11-14
14 november
Be för dem!
"Tänk på dem som blir misshandlade" (Heb 13:3)
Bibeln säger till oss: "Håll broderskärleken levande." (v 1). Sedan blir det mer specifikt: "Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp."
Den 18 april, 2007, dödades tre kristna i Turkiet för sin tros skull. Necati Aydin var en av dem. Han var en trettiofemårig pastor i staden Malatya, och Max Lucado berättar hans historia:
"När Necati kom fram till kontoret, hade hans två kolleger fått besökare; fem unga män som uttryckt intresse för den kristna tron. Men de som frågade kom med mer än frågor. De kom med gevär, brödknivar, rep och handdukar. Angriparna svängde sina vapen och bad Necati be den islamska omvändelsebönen: ÕDet finns ingen Gud utom Allah och Mohammed är hans profet.Õ När Necati vägrade, började tortyren. Under en fasansfull timme band angriparna de kristna, förhörde och skar dem. Till slut, när polisen bankade på dörren, skar de halsen av sina offer. Det sista ordet som hördes från kontoret var ropet från en orubblig kristen: ÕMessias! Messias!Õ
Sådana historier har ett sätt att tysta oss. Den här morgonens trafikstockning är inte längre värd att nämnas ... Sådana historier får oss att ställa frågorna: ÕSkulle jag göra det offret? Skulle jag ropa ut Messias, Messias? Skulle jag ge upp mitt liv?Õ" När vi klagar över lättsinniga saker, undrar man. Bibeln säger att du ska be för dina medkristna runt världen som lider, "som om det gällde er egen kropp".
Näring för själen: Hes. 26:1-27:36; Hebr. 12:1-13; Ps. 125:1-5

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59