UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-09-14I dag (2018-05-25)2018-09-16
Ord for 2018-09-15
15 september
Du är frälst genom Jesus blod
"Blodet från Jesus ... renar oss från all synd" (1 Joh 1:7)
Att gå i kyrkan, göra sitt bästa och ha otydliga uppfattningar om Gud gör inte att du kommer till himlen. Det här är vittnesbördet från dem som redan är i himlen:
"Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet." (Upp 1:5-6).
Det finns en intressant historia bakom ett trasigt rep som visas på Matterhornmuseet i Zermatt, Schweiz. Några bergsbestigare som besteg Matterhorn använde det för att binda samman varandra på vägen ner. Men en klättrare halkade och drog tre andra med sig ner i en ravin. De andra teammedlemmarna grep i chocken tag i repet som höll dem alla samman och förväntade sig att det skulle stoppa deras kamraters fall. Men rycket kom och till allas fasa gick repet av och kastade dem ner i döden. Ingen vet varför man använt ett sämre rep. Men de vet att det inte var ett äkta alpinskt rep, med garanti som bestod av en röd fiber igenom det.
Det finns något att lära här. Från Första Mosebok till Uppenbarelseboken har Bibeln en röd tråd som går igenom den, och den representeras av det enda som kan frälsa dig - Jesus blod. De troende i Gamla testamentet såg fram mot korset och Nya testamentets troende såg tillbaka på det.
Genom att tro på Kristus fullbordade verk, har Gud tagit emot dig och en dag ska himlens port öppnas och du får leva för alltid med honom. Och allt grundar sig på denna sanning: "Blodet från Jesus ... renar oss från all synd." Det krävs inget mer och ingenting mindre ska öppna dörren för dig!
Näring för själen: Jes. 36:1-37:38; Gal. 2:1-10; Ps. 107:23-32

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59