UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-07-13I dag (2018-07-20)2018-07-15
Ord for 2018-07-14
14 juli
Ditt nederlag kan leda till en comeback
"Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!" (1 Kor 15:57, FB)
Vad som ser ut som nederlag är ofta förutsättningen för en comeback!
Det finns ingen bättre illustration till detta än långfredagen. På lördagen mellan långfredagen och uppståndelsens söndag tycktes allt vara förlorat. Men det är inte slut förrän Gud säger att det är slut! Den största andliga seger i historien vanns på tröskeln till dess synbarligt största nederlag. Allt var förlorat, men inte länge. Tre dagar efter sin korsfästelse gick Jesus ut ur sin grav. Och som ett återlöst Guds barn bor samma kraft i dig idag. "Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er." Rom 8:11, FB
I Guds rike har misslyckandet inte sista ordet. Inte om du tror på uppståndelsen! Du kommer inte att vinna varje andlig strid, men kriget har vunnits. Segern beseglades för tvåtusen år sedan när Jesus bröt inseglet på sin grav. Det var dödsstöten till döden själv.
Paulus skriver: "Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss." (v 37, FB). Idag är du mer än en övervinnare (i allt detta) på grund av vad Kristus gjort för dig. Du kommer helt visst att uppleva nederlag. Men minns detta: Utan korsfästelsen finns det ingen uppståndelse. Så när du möter ett nederlag, ta då inget steg tillbaka, för Gud förbereder din comeback.
Näring för själen: Ps 13; Matt 13; 2 Kung 11-12

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59