UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-07-12I dag (2018-07-20)2018-07-14
Ord for 2018-07-13
13 juli
Få människor att lyssna på dig (2)
"Allt vad han gjorde lät Herren lyckas väl" (1 Mos 39:3)
Den andra rekommendation du behöver för att få människor att lyssna på dig är: Framgång. Trovärdighet kommer inte endast genom kunskap; den kommer genom resultat. När människor vill bli framgångsrika, söker de råd från dem som faktiskt har uträttat något. När du är framgångsrik, finns det alltid de som vill lyssna på dig. Och om du har erkänt goda meriter inom ett område där de vill lyckas, blir din trovärdighet skyhög. Så vad krävs för att lyckas? Många olika saker. Här är några få:
1. Vanor. Alla vill lyckas, men få är villiga att betala priset. Du bestämmer inte din framtid; du bestämmer över dina vanor och dina vanor bestämmer din framtid. Hemligheten ligger i din dagliga rutin. För att lyckas måste du göra det till en vana att göra vad de som inte lyckas inte gör.
2. Möjlighet. En framgångsrik person gör hö av det gräs som växer under en annan persons fötter! Han begränsar inte sina ansträngningar till de timmar då solen skiner. Han inser att det krävs strävan, inspiration och möda för att få framgång.
3. Uthållighet. Framgång betyder att stiga upp igen varje gång du faller. Vetenskapsmannen och uppfinnaren Louis Pasteur sa: "Låt mig få berätta för dig om hemligheten som fört mig till mitt mål. Min styrka ligger bara i min orubblighet."
4. Gud. Abraham Lincoln sa: "Jag tror att Guds vilja ska segra; utan ho-nom är all mänsklig tillit förgäves; utan hjälpen från denna gudomlighet kan jag inte lyckas; med den hjälpen kan jag inte misslyckas."
Gud lät "Josef … lyckas väl i allt han gjorde", och han vill göra detsamma för dig!
Näring för själen: Ps 12; Matt 12; 2 Kung 9-10

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59