UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-07-10I dag (2018-07-20)2018-07-12
Ord for 2018-07-11
11 juli
Lär dig att arbeta med andra
"Ni måste vara överens och ha samma målsättning" (1 Kor 1:10, LNT)
Det finns en legend om en flock vaktlar, som levde i en skog. Fåglarna var lyckliga där, om det inte varit för deras fiende, vakteljägaren. Han brukade imitera deras läte, och när de sedan samlades, kastade han ett nät över dem, stoppa ner dem i sin jaktväska och bära iväg dem till marknaden. Till slut sa en vis gammal vaktel: "Bröder och systrar, jag har en plan. När vakteljägaren kastar sitt nät över oss, ska vi alla tillsammans stoppa in våra huvuden i en del av nätet och börja flaxa med våra vingar. På det sättet kan vi alla lyfta upp det och flyga iväg med det." Alla fåglarna var överens, och nästa dag gjorde de precis så och lyckades komma undan. När vakteljägarens fru frågade ho-nom: "Var har du vaktlarna att ta till marknaden?" svarade han: "När de alla kommit tillsammans gick det inte att stoppa dem!"
I sitt brev till församlingen i Korint sa Paulus: "Några av dem som bor i Chloes hus har nämligen berättat för mig om era diskussioner." (v 11, LNT). Sedan fortsatte han att säga: "Se till att ni är eniga så att inte församlingen splittras. Ni måste vara överens och ha samma målsättning."
Framgång i vilken satsning det än är, kräver det individuella egots och egenintressets död. Så när det har begåtts ett misstag, vägra att skylla på någon. Förlåt, och låt inte en oförrätt utvecklas till bitterhet. Lovorda andra teammedlemmars styrka och erbjud hjälp på deras svaga områden. Var samvetsgrann och pålitlig och inriktad på det större målet.
När vi lär oss att arbeta tillsammans kan ingenting stoppa oss!
Näring för själen: Ps 10; Matt 10; 2 Krön 22

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59