UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-07-09I dag (2018-07-20)2018-07-11
Ord for 2018-07-10
10 juli
Kom med i Kristi segrande församling! (3)
"Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse" (2 Kor 5:17)
Ingenting i historien kan jämföras med det som kristna missionärer åstadkommit. För över etthundra år sedan kom en författare hem efter en jordenrunt-resa och upptäckte att missioner och missionärer bombarderades av kritik i tidningarna i London. Så han skrev ett brev till tidningarna och försvarade missionen. I det sa han att förvandlingen av vilda barbarer på öarna i Söderhavet var värt att beskåda och att det var ett avskyvärt brott att ta lätt på detta: "Att glömma detta är för en resande ren klumpighet; för skulle han råka lida skeppsbrott på någon okänd kust, skulle han be innerligt om att missionärens undervisning måtte ha kommit dit före honom."
Författaren till detta brev var ingen mindre än Charles Darwin. Och efter återkomsten från sin jorden-runt-resa var han förändrad.
Se på papuanerna, en av de ursprungliga stammarna på Nya Guinea. Missionärer från Holland började arbeta med dem, och 1860, såg man de första frukterna av New Holland Mission, när en man vid namn Nathaniel Pepper, en av infödingarna, tog emot Kristus. Några år senare, när tusentals blivit omvända, vann skolan i Papua första pris i de akademiska tävlingarna för de tolvhundra kolonialskolorna i New Holland. Vilken bedrift!
Skeptikerna kanske byggt några få leprosarier, sjukhus och barnhem, men det är Jesu Kristi efterföljare som långt mer har fått det största inflytandet i denna värld.
Näring för själen: Ps 9; Matt 9; Obadja 1

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59