UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-06-22I dag (2018-07-20)2018-06-24
Ord for 2018-06-23
23 juni
Värdesätt Guds Ord (5)
"Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så" (Joh 13:17)
Att läsa, ta emot, utforska, minnas och reflektera på Guds Ord är viktigt, men vi måste ge gensvar på det och bli "ordets görare." Jak 1:22 Detta är det svåraste steget, för satan kommer att kämpa mot dig i detta. Du kan vara så upptagen med att gå till nästa möte i kyrkan, så du glömmer att praktisera vad du lärde dig på det senaste.
Jesus sa: "Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund." Matt 7:24 Gud välsignar dig inte för att du känner till sanningen, utan för att du lyder den. "Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så." Vi är böjda att undvika personlig tillämpning för det är inte bara svårt Ð i en del fall är det helt enkelt smärtsamt!
Jesus sa: "Sanningen skall göra er fria" Joh 8:32, men först kan den göra dig besvärad. Guds Ord avslöjar våra motiv, visar på våra brister, tillrättavisar vår synd och kräver en förändring. Det är därför det är bra att diskutera dina personliga insikter med andra. Vi lär oss sanningar från andra som vi aldrig skulle lära oss själva. De hjälper oss att se och tillämpa vad vi saknar. De håller oss ansvariga.
Ett av de bästa sätten att bli en "ordets görare" är att skriva ner en handlingsplan. Den ska vara personlig (involvera dig); praktisk (något du kan göra); gå att visa (med en fixpunkt eller tidsgräns).
Med D.L. Moodys ord: "Bibeln gavs oss inte för att öka vår kunskap utan för att förvandla våra liv."
Näring för själen: 1 Kung. 11:14-12:24; Apg. 15:22-41; Ps. 77:10-20

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59