UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-06-15I dag (2018-06-23)2018-06-17
Ord for 2018-06-16
16 juni
Fader (1)
"Hör, min son, din faders tuktan" (Ords 1:8)
En dag gick en man till frisören och la märke till en ung man som sopade golvet. Han började prata med honom och fick reda på att pojken inte hade någon pappa i sitt liv. "Min son", frågade mannen, "vem vill du bli lik när du växer upp?" Pojken slängde ur sig: "Herrn, jag har aldrig mött någon jag skulle vilja likna när jag växer upp." Tycker du att åtminstone en av varje barns hjältar borde vara hans eller hennes pappa? Vill du på riktigt vara en hjälte för dina barn? Om du vill det, måste du ta dig tid för dem, och arbeta på att vara den far de behöver. Om du inte gör det, kommer de att välja fel hjältar och slutligen krossa ditt hjärta.
Barnpsykologen Wade F. Horn ansåg sig vara expert på vad som utmärkte en god far. Men när läkarna gav honom diagnosen cancer och talade om för honom att han hade ungefär sex år kvar att leva, insåg han chockartat att han var närmare grundskolan än högskolan vad gällde hans nivå som expert på att vara far. Han sa: "Det blev klart för mig på ett personligt sätt att om jag skulle ha dött på grund av den sjukdomen, skulle inte min kliniska praktik vara vad jag lämnade ofullbordad É Det ofullbordade skulle vara mina två små flickor, som varje morgon under min konvalescens, kom och gav mig en kyss till farväl."
Lyckligtvis (eller olyckligtvis) kommer de flesta pappor inte att få ett uppvaknande av detta slag. Men om du har försummat dina barn, är ett uppvaknande vad du behöver.
Näring för själen: 1 Kungaboken 1:1-2:12; Apg. 10:23b-11:18; Ps. 74:10-17

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59