UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO GrŅnlandsk GL

2018-06-13I dag (2018-06-23)2018-06-15
Ord for 2018-06-14
14 juni
Be om "just de rätta orden"
"Ert tal ska alltid vara vänligt" (Kol 4:6, FB)
Be: "Herren, jag ber tillsammans med psalmisten David: ‘Låt min muns tal behaga dig och mitt hjärtas tankar." Ps 19:15 Jag inser att de ord jag talar har en fruktansvärd makt, både i mitt eget liv och i mina relationer. Ditt Ord säger: "Död och liv har tungan i sitt våld." Ords 18:21
Lär mig att alltid tala ord som är sanna mot ditt Ord och förhärligar dig. Hjälp mig att vara försiktig och tala ord som bygger upp andra och inte krossar dem, som är till uppbyggelse snarare än kritiserar, som talas i kärlek och sanning och inte förvrängs av mina egna önskningar och förväntningar, och som inger förtroende och inte missmod. Där jag har talat ord som är negativa eller skadar någon annan, förlåt mig. Bevara mig från att säga sådant som sårar eller slår ner andra på något sätt. Jag vill vara vänlig med mina ord och ha en vis tunga som kommer med läkedom och välsignelse. (se Ords 12:18). Hjälp mig att ha en sådan tro på dig som Herre över mitt liv, att jag kan göra ‘allting utan knot och utan förbehåll’ Fil 2:14 Hjälp mig att inte säga negativa saker om mig själv. Och varje gång jag börjar säga ett kritiskt ord, hjälp mig att sluta genast och sätta ett lock på. Ditt Ord säger: ‘Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt [för god smak], så att ni vet hur ni ska svara var och en.’ Låt mina ord idag ära och förhärliga dig. Jag ber i Jesu namn, amen."
Näring för själen: 2 Sam. 22:1-23:7; Apg. 9:1-31; Ps. 73:15-28

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59