UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-06-11I dag (2018-06-23)2018-06-13
Ord for 2018-06-12
12 juni
Hjärtsjuk (2)
"Han ger den trötte kraft" (Jes 40:29)
Vi säger sådant som "så länge det finns liv, finns det hopp", eller "vi lever på hoppet" och tror att saker ska bli bättre. Men när hoppet tycks långt borta eller inte uppfylls, kan mental och emotionell sjukdom få en del människor att söka en väg bort. Är självmord fel? Ja. Det är fel därför att det utesluter Gud. När du tar ditt liv finns det inget mer han kan göra för dig. Det är fel därför att det lämnar ett arv av obehandlad smärta som kommer att leva vidare i dina älskades hjärtan.
I generationer har kristna ledare debatterat och varit oeniga i frågan om självmord. Men de tror alla på dessa ord: "Bekymmer tynger en mans hjärta" Ords 12:25, FB Och depression som inte behandlas, kan sluta med självförstörelse. Resultatet kanske inte blir en gevärskula eller en överdos av knark; det kan bli ett beslut att sluta äta, eller tröstäta, eller att inte längre söka efter hjälp, eftersom den hjälp man fått inte fungerat. Men slutresultatet är detsamma.
En nationell mental hälsoorganisation uppskattar att sannolikt dubbelt så många kvinnor som män blir deprimerade. Människor i låginkomstfamiljer rapporteras sannolikt inte få behandling mot denna sinnesförvirring, för de har inte råd att söka hjälp.
Har Bibeln ett svar? Ja. "Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla, men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft." Jes 40:29-31
Näring för själen: 2 Sam. 18:19-19:43; Apg. 7:44-8:3; Ps. 73:1-14

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59