UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-05-17I dag (2018-05-25)2018-05-19
Ord for 2018-05-18
18 maj
Välkomna provet (3)
"Eftersom du har gjort detta ... skall jag rikligen välsigna dig" (1 Mos 22:16-17, FB)
Gud sa till Abraham: "Eftersom du ... inte undanhållit mig din ende son ... skall jag ... göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen."
Isak var den livslånga drömmen för en ofruktsam kvinna vid namn Sara och en impotent man vid namn Abraham. Men ju mer Gud välsignar dig, desto svårare är det att hindra den välsignelsen att bli en avgud i ditt liv. Pengar kan vara det bästa exemplet. Ju mer pengar du tjänar, desto svårare är det att lita på Allsmäktig Gud och lättare att lita på den allsmäktiga dollarn. Är det inte ironiskt att det står "In God we trust" (Vi förtröstar på Gud) på dollarn – den saken vi ofta har mest svårt att lita på Gud för?
Om du är välsignad ekonomiskt, är det en gåva från Gud (se 5 Mos 8:18). Men Gud välsignar oss inte ekonomiskt så att vi kan använda det själviskt. Han välsignar oss mer, så att vi kan vara en större välsignelse för andra (se 1 Mos 12:2). Sanningen är att vad du är villig att gå ifrån, bestämmer vad Gud är villig att anförtro dig. Han vill att du ska komma till den plats där du finner din identitet i vems du är, snarare än vem du är. Du kan grunda din identitet på tusentals saker – de betyg du fått, positioner du har, den lön du får etc. Men om du grundar din identitet på något temporärt, är din identitet ett korthus. Det finns bara en stadig grund: Jesus Kristus. Så vad kommer mellan dig och Gud? Vad ger näring åt ditt ego? Var finner du din trygghet utom hos Kristus?
Det är vad du behöver lägga på altaret idag.
Näring för själen: 1 Samuelsboken 1:1-2:26; Joh. 10:22-42; Ps. 63:1-11

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59