UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-05-16I dag (2018-05-25)2018-05-18
Ord for 2018-05-17
17 maj
Välkomna provet (2)
"Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret" (1 Mos 22:9, FB)
Abraham såg Isak som en speciell gåva från Gud. Men gudagivna gåvor är underbara saker – och farliga. Varför säger vi det? Därför att när du ägnar dig åt de gåvor Gud gett dig, kan du börja förlita dig på dem, mer än du förlitar dig på Gud. Och då blir din största styrka din största svaghet. Det var Gud som gav Lucifer en vacker gestalt och röst. Dessa gåvor användes från början för att ära Gud. Sedan började Lucifer titta i spegeln, började reflektera över sin egen skönhet. Han ärade gåvan han fått i stället för att ära Gud. Lärdomen i Lucifers fall är denna: Vadhelst du inte förvandlar till lovprisning förvandlas till stolthet. Och det är ett problem, för "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd" (Jak 4:6). I stället för att ge Gud äran, lät Lucifer sitt ego näras.
Det var hans syndiga önskan att bli upphöjd som ledde till Lucifers fall. Vilka är dina största gudagivna gåvor? Vilka är de viktigaste möjligheter Gud gett dig? Vilka gudomliga drömmar har den helige Ande fött i din ande? Det är din "Isak". Och du ska älska din Isak och fira honom, men han ska aldrig tillåtas ta Guds plats i ditt liv.
Ibland inte bara föds drömmar från Gud, de måste också födas på nytt. Om de blir viktigare för dig än Gud, måste du offra dem för din själs skull. Du måste lägga dem på altaret och lyfta kniven.
Ibland måste din dröm dö innan den kan återuppstå till Guds ära.
Näring för själen: Rut 3:1-4:22; Joh. 9:35-10:21; Ps. 62:1-12

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59