UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-05-15I dag (2018-05-25)2018-05-17
Ord for 2018-05-16
16 maj
Välkomna provet (1)
"En tid därefter satte Gud Abraham på prov" (1 Mos 22:1, FB)
Bibeln säger: "En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom ... ‘Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.' ... Abraham ... gav sig iväg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till" (v 1-3, FB).
Du säger: "Varför skulle Gud sätta mig på prov?" För det första, för att bevisa sig trofast mot dig. För det andra, för att ge dig en möjlighet att bevisa dig trofast mot honom. Dina prov är Guds testplatser. De är det sätt genom vilket du går vidare till nästa nivå i hans rike.
Den där dagen bevisade Abraham att det inte fanns något han älskade mer än Gud. Och det var dagen då Gud presenterade sig för Abraham som "Jehovah Jireh", Herren som förser. När du prövar din tro upptäcker du Guds trofasthet. Det är därför som Gud vill testa din tro. Proven blir successivt svårare när ribban blir högre. Och proven kommer utan tvivel att röra sig runt det som är viktigast för dig.
I vad finner du din identitet? I vad finner du din trygghet? Det är din "Isak". Gud kommer att pröva dig för att förvissa sig om att din identitet och din trygghet bara finns i honom. Han kommer faktiskt att ta fram allt du förlitar dig mer på än på honom, tills du lägger det på altaret.
Var inte orolig; du behöver inte leva i fruktan för att Gud ska ta bort det som är viktigast för dig. Men om gåvan någonsin blir viktigare för dig än Givaren, då undergräver just det Gud gav dig för att tjäna hans syften, hans plan för ditt liv.
Och det är därför Gud vill ta itu med det.
Näring för själen: Rut 1:1-2:23; Joh. 9:1-34; Ords. 12:8-17

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59