UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-04-16I dag (2018-07-20)2018-04-18
Ord for 2018-04-17
17 april
Sök att förhärliga Gud (4)
"Ni har ju fått förmånen att ... lida för honom" (Fil 1:29, LNT)
Tänk på Getsemane, den trädgård där Jesus själv kämpade med Guds vilja. "Ta denna bägare från mig" (Mark 14:36). Det var en syftning på vredens bägare. Jesus visste att han måste dricka den till botten. Men innan han gjorde det bad han sin Far att ta den ifrån honom, om det fanns en annan väg. Men sedan modifierade han sin bön med den yttersta överlåtelsebönen: "Men låt din vilja ske, inte min" (Luk 22:42).
Våra böner tenderar att fokusera på yttre omständigheter snarare än inre attityder, för vi vill hellre att Gud förändrar våra omständigheter än förändrar oss. Det är mycket lättare så. Men vi missar hela meningen. Det är de värsta omständigheterna som ofta tar fram det bästa i oss. Och om det är de dåliga sakerna som tar fram de goda, då kanske dessa dåliga saker är goda saker i den stora översiktsbilden!
Det är bara när du testats som du har ett vittnesbörd att dela med andra. Ja, du kan bli frälst utan lidande, men du kan inte bli andligt mogen eller utrustad för tjänst utan det. Det betyder inte att du söker det, men det betyder att du ser det för vad det är – en möjlighet att förhärliga Gud. Paulus, som led mycket, skriver: "Ni har ju fått förmånen att ... lida för honom." Var fann Paulus sådan styrka? "Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår" (Rom 8:18).
Så ordet för dig idag är: Sök att förhärliga Gud i livets alla omständigheter.
Näring för själen: 5 Mos. 28:15-68; Luk. 18:1-30; Ps. 47:1-9

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59