UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-04-15I dag (2018-07-20)2018-04-17
Ord for 2018-04-16
16 april
Sök att förhärliga Gud (3)
"Vad ni än gör, så gör allt till Guds ära" (1 Kor 10:31)
Det finns två "vad än"-verser i Bibeln. Båda innehåller frasen "vad ni än gör".
(1) "Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor" (Kol 3:23, FB). Ditt mål i livet skulle vara att älska vad du arbetar med och arbeta med vad du älskar. Men det är ingen verklighet i livets alla skiften. Ibland är du kallad att göra ett bra jobb för ett inte så bra företag, chef eller lön. Tack och lov att du har ett arbete som fyller dina behov; det finns arbetslösa människor som skulle vilja byta med dig.
(2) "Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära." Hur äter och dricker man till Guds ära? Paulus använder våra dagliga rutiner för att ge en allomfattande förklaring. Till och med den mest banala av alla aktiviteter är absolut mirakulös. Du tar ungefär tjugotretusen andetag varje dag, men när tackade du Gud senast för ett av dem? Vi tackar oftast Gud för saker som tar andan ifrån oss. Och det är bra. Men vi skulle kanske tacka honom för alla andra andetag också! Det målmedvetna livet beskrivs med dessa ord från Westminster Shorter Catechism: "Människans yttersta mål är att förhärliga Gud, och att för alltid glädjas över honom." Det kan inte sägas enklare, eller bättre. Vi existerar av en anledning och endast en: att förhärliga Gud och att glädjas över honom för alltid.
Och du är kallad att göra det i vilken omständighet du än befinner dig. Hur som helst. Var som helst. Vad som helst.
Näring för själen: 5 Mos. 26:1-28:14; Luk. 17:11-37; Ps. 46:1-11

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59