UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-04-14I dag (2018-07-20)2018-04-16
Ord for 2018-04-15
15 april
Sök att förhärliga Gud (2)
"Hela jorden är full av hans härlighet" (Jes 6:3)
Skillnaden mellan helig och sekulär är en falsk tudelning. Allting skapades av Gud och för Gud utan undantag. Varje musikalisk not, varje färg på paletten, varje smak som retar smaklökarna.
Arnold Sommerfeld, den tyske fysikern och pianisten, observerade att en enda väteatom som sänder ut etthundra frekvenser, är mer musikalisk än en flygel som sänder ut bara åttiosju frekvenser. Så varenda atom är ett unikt uttryck för lovsång.
Enligt kompositören Leonard Bernstein är den bästa översättningen av Första Mosebok 1:3 inte "och Gud sade". Han trodde att en bättre översättning är "och Gud sjöng". Den Allsmäktige sjöng varje atom till existens, och varje atom är ett eko av den ursprungliga melodin i tredelad harmoni av Fadern, Sonen och den helige Ande.
Superkänsliga ljudinstrument har upptäckt att daggmaskar åstadkommer svaga staccatoljud, medan valars sånger kan färdas flera hundra mil under vatten. Lewis Thomas uttryckte det så här: "Om vi haft bättre hörsel och kunnat urskilja sjöfåglars diskanter, de rytmiska pukorna från multarnas skolor, och till och med de avlägsna harmonierna hos flugor som svävar över ängarna i solen, skulle det sammantagna ljudet få oss att lyfta från marken." Och en dag kommer det att ske. Förhärligade trumhinnor ska höra detta bibelord uppfyllas: "Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet" (Upp 5:13).
Gör det till ditt mål idag att förhärliga Gud i allt du gör.
Näring för själen: 5 Mos. 23:1-25:19; Luk. 16:19-17:10; Ps. 45:10-17

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59