UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-02-14I dag (2018-05-25)2018-02-16
Ord for 2018-02-15
15 februari
Betydelsen av självdisciplin
"Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt" (Fil 1:10)
För att bli mer disciplinerad, ska du:
Börja din dag genom att göra de svåra sakerna först. Och när du blir distraherad, tvinga dig att gå tillbaka och avsluta dem. Som exempel, bädda din säng, plocka upp dina kläder och diska; ge inte andra extra arbete. Och börja inte flera projekt samtidigt; känslan av att "få något gjort" kommer att hjälpa dig växa i självaktning och självdisciplin.
Gör det till ett löfte att vara punktlig. Att vara sen är en svår vana att bryta. För att övervinna den måste du vara villig att kalla den vad det ofta är - respektlöst, själviskt uppträdande.
Planera i förväg. Allt tar längre tid än du tror, så vänta inte till sista minuten och rusa sedan runt som en kyckling med avhugget huvud. Att "leva med kniven på strupen" kan ge dig magsår, medan det är bra för din hälsa och sinnesro att tillåta extra tid.
Acceptera tillrättavisning från dem som bryr sig om dig, utan att tjura eller ge igen. Inte förrän du är villig att ta emot tillrättavisning, är du kvalificerad att ge sådan.
Bibeln säger: "Vishet finns hos dem som tar råd" (Ords 13:10), så om du är vis ska du välkomna feedback och söka råd. Gandhi sa en gång: "Det finns alltid en gräns för njutningslystnad, men aldrig för självbehärskning." Be Gud hjälpa dig kontrollera dina upproriska tankar, känslor, önskningar och uppträdanden. Identifiera de okontrollerbara områdena i ditt liv, sluta ursäkta dig, möt sanningen även om den gör ont, vägra att sörja över dig själv och sätt upp några uppnåbara mål.
Med andra ord, "så att du kan avgöra vad som är väsentligt".
Näring för själen: 2 Mos. 17:1-18:27; Markusevangeliet 1:1-28; Ps. 22:1-11

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59