UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-02-13I dag (2018-05-25)2018-02-15
Ord for 2018-02-14
14 februari
Vilka är dina styrkor?
"Gud har ... gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter" (Rom 12:6, LNT)
Paulus skriver: "Det finns många delar i en kropp. Men ... varje del har sin speciella funktion ... Tillsammans utgör vi en enda kropp, även om vi är många ... Gud har ... gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter" (v 4-6).
Doktor John Maxwell rekommenderar att du arbetar 80 procent av tiden där du är starkast, 15 procent av tiden där du lär dig, och där du är svagast 5 procent av tiden. Så, vilka är dina styrkor? För att finna svaret på den frågan, måste du:
Vara trygg. Om du låter din otrygghet få den bättre delen av dig, blir du orubblig och motsätter dig förändring. Och om du inte förändras, kommer du inte att växa.
Lära känna dig själv. Ta tid för att upptäcka dina gåvor, be om respons och ta emot den, och var ärlig om dina svaga punkter.
Lita på din ledare. Om du inte kan lita på den person du följer, bör du söka efter någon du kan lita på, eller komma med på ett annat team. Se helhetsbilden. Din plats i vilket team som helst har bara betydelse utifrån helhetsbilden. Om din enda anledning till att hitta din plats är personlig vinning, kommer dina felaktiga motiv att beröva dig just den glädje, tillfredsställelse och framgång du önskar.
Lita på din erfarenhet. Enda sättet att veta att du funnit din plats, är att pröva på saker, ta risker, lära av dina misstag och framgångar och upptäcka vad Gud gett dig en gåva att göra.
Näring för själen: 2 Mos. 15:1-16:36; Matt. 28:1-20; Ps. 21:8-13

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59