UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-01-14I dag (2018-07-20)2018-01-16
Ord for 2018-01-15
15 januari
Ge Gud din "förstlingsfrukt"
"Ära Herren ... med det första av din skörd" (Ords 3:9)
Salomo skriver: "Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och press-karen flöda över av vin" (v 9-10).
Människorna som hörde dessa ord levde på sin mark och sin boskap. Närhelst de tog in en skörd eller fick nya kalvar, tog de den första kärven eller den förstfödda kalven till templet och offrade till Herren. Detta kallades "förstlingsfrukten". Genom att göra detta erkände de att "allt jag har kommer från Gud och tillhör Gud. Och allt jag behöver för framtiden är beroende av Guds godhet mot mig."
Det finns ingen viktigare princip för penningförvaltning du någonsin kan få höra än denna: Ge Gud dina "förstlingsfrukter", inte dina rester!
Affärsmannen Arthur DeMoss var en andlig gigant och välgörare som gav bort miljoner till Guds verk och lämnade efter sig en fond för att förvalta hans arv. DeMoss sa att för att vara framgångsrik ska du ge Gud den första kronan av varje tia, första timmen av varje ny dag och första dagen i varje vecka. Det är en framgångs-formula i livet som inte kan göras bättre. Du frågar: "Betyder det att Gud inte älskar mig om jag inte ger tionde?" Nej; du kan inte göra något för att förtjäna Guds kärlek, men du måste göra vissa saker för att gå i hans välsignelse varje dag. Och en av dessa är att ge honom den första tiondelen av din inkomst.
När du gör det, kommer med ord från lantbruket, "dina lador fyllas av säd".
Näring för själen: 1 Mos. 31:1-55; Matt. 12:1-21; Ps. 9:13-20

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59