UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-01-13I dag (2018-06-23)2018-01-15
Ord for 2018-01-14
14 januari
Flitens dygd
"Flitig hand gör rik" (Ords 10:4)
Ordet flit betyder "att skära eller skärpa". Det beskriver en arbetare som är skarp, beslutsam och ivrig. Han eller hon vill arbeta, göra skillnad och ge bidrag till sina familjer och till samhället. Livet är inte "skyldig" dig något annat än en möjlighet att lyckas. Och du måste arbeta för den framgången.
En dag samtalade två tonåringar och den ena sa till den andra: "Jag är verkligen orolig. Pappa slavar på sitt jobb för jag aldrig ska sakna något. Han betalar alla mina räkningar och skickar mig till gymnasiet. Mamma slavar varje dag med att tvätta, stryka, städa efter mig och tar till och med hand om mig när jag är sjuk." Förvånad frågade hans vän: "Men vad är du då orolig för?" Han svarade: "Jag är rädd att slavarna ska rymma!"
Om du är en förälder, lär då dina barn flitens dygd. Och predika det inte bara - lev det! Du kommer att förstå att du lyckats, när de inte längre känner sig "berättigade" till ett bidrag och slutar se dig som en mänsklig bankautomat och har orden "Ge mig!" tryckta på sin panna.
Dina barn kommer att tillbringa hälften av sina vakna timmar i sina vuxna liv med att arbeta, och de behöver veta att det var Guds tanke och inte en form av bestraffning. En del människor tror att arbete var resultat av förbannelsen i Eden, men så är det inte. Gud gav Adam arbetet med att sköta trädgården innan synden kom in på scenen (se 1 Mos 2:15).
Jesus var snickare (se Mark 6:3). Och Paulus, en av de största kristna i historien, var tältmakare (se Apg 18:1-3). Det finns inget skamligt med ett arbete värt att utföras, och väl utfört.
Näring för själen: 1 Mos. 29:1-30:43; Matt. 11:16-30; Ps. 9:7-12

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59