UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2021-05-11
11 maj
Vår nation kan räddas
"Jag vill ... förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land" 
(2 Krön 7:14, FB)
Winston Churchill lär ha sagt: "De som misslyckas med att lära av historien, är dömda att upprepa den."
Ta en blick på samhället idag; de förhållanden som föregick många stora civilisationers fall råder. Du frågar: "Kan vår nation räddas?" Ja!
Gud sa till Abraham att om han kunde finna så få som tio rättfärdiga i landet, skulle han skona Sodom och Gomorra från domen. Och en rättfärdig minoritet kan fortfarande rädda vår nation. Hur? Genom bön!
Gud sa: "Om ... mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig ... ber ... söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen ... förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land."
Notera fyra viktiga villkor som nämns i detta bibelsammanhang:
a) "Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn." Vår nations framtid vilar inte i bankmäns händer, kommentatorer på TV och politiker; det vilar helt enkelt i Guds återlösta folks händer.
b) "ödmjukar sig ... ber och söker mitt ansikte." Gud, som inte behöver någons auktorisering eller godkännande för att handla, lovar att agera när hans folk vänder sig till honom och söker hans ansikte i bön.
c) "Och omvänder sig från sina onda vägar." I stället för att klaga på det som är fel med samhället, bjuder Gud sitt folk att undersöka sina egna hjärtan för att se vad som är fel och ställa det till rätta. Och när de gör det, lovar han att:
d) "Höra det från himlen ... förlåta deras synd ... skaffa läkedom åt deras land. Sanningen är, det hänger på oss, inte på dem! Det är inte för sent. Vår nation kan ännu vändas rätt om vi ber och söker Gud av hela våra hjärtan.
Näring för själen: Titus 1-3; Mark 6:1-13; Ps 150; Ords 11:16-18

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59