UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2021-07-27
27 juli
Lev ett integrerat liv
"Den ärlige leds av sin redbarhet" (Ords 11:3)
Efter att profeten Samuel hade lett Israels nation under fyrtio år, fick han inget avskedsparty eller någon guldklocka. Han fick något mycket bättre i form av detta lovord: "Du har inte kränkt eller förtryckt oss" (1 Sam 12:4).
Han ledde dem, instruerade dem och välsignade dem, men inte en enda gång drog han fördel av dem. Så välgörande! Så märkligt - särskilt i dagens kommersiella och politiska värld.
C. S. Lewis sa: "Utbildning utan värderingar, hur nyttig den än är, tycks snarare göra människan till en klokare djävul."
Så innan du sätter upp dina mål, bestäm dina värderingar. Värderingar är som räcken på motorvägen; de skyddar dig från att köra av vägen och över klippranden. De bestämmer hur långt du ska gå i tvivelaktiga frågor. Att veta vad som är viktigt och vad du verkligen värdesätter är nyckeln till att leva ett liv med mening och mål. För de flesta av oss är inte problemet att ha värderingar, problemet är att leva ut dem.
Vi värdesätter alla ärlighet, integritet och förlåtelse, men när vi blir pressade, lever vi verkligen ut dem - särskilt när det kostar oss något? Att leva ett liv med värderingar har ett pris med sig. Men vad vi får i utbyte är förmågan att hålla huvudet högt under dagen och sova gott på natten. Och kanske lika viktigt - det låter oss slappna av och vara oss själva.
Den mentala kostnaden av att luras, ljuga och stjäla tar på krafterna. Att försöka minnas lögnen du sa till någon förra veckan, så att dagens lögn ska passa ihop, kan bokstavligen slita ut dig. När du lever ett integrerat liv, behöver du inte oroa dig för sådana saker!
Näring för själen: 5 Mos 8-10; Matt 12:22-37; Ps 78:9-16; Ords 16:25

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59