UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-08-14I dag (2018-08-15)2018-08-16
Ord for 2018-08-15
15 augusti
Bevara din känsla av Guds närvaro
"Hur skulle Herrens ark kunna komma till mig?" (2 Sam 6:9, FB)
I Gamla testamentet var den mest kända symbolen för Guds närvaro förbundsarken. Varhelst arken fanns, var Guds närvaro där. Men Israel tillät filistéerna att stjäla den. Här finns en viktig lärdom.
Satan är ute efter att beröva dig känslan av Guds närvaro! Israel förlorade arken av en orsak – olydnad. Du förlorar alltid känslan av Guds närvaro när du gett efter för olydnad. Vad säger Gud åt dig att göra, eller sluta göra? Han kommer inte att förhandla, kompromissa eller ha överseende med olydnad; du måste ta itu med den innan du kan gå framåt.
David frågade: "Hur skulle Herrens ark kunna komma till mig?" därför att alla försök att föra den tillbaka till Israel hade misslyckats. Någon föreslog att man skulle placera den på en ny vagn. Någon annan föreslog att de skulle få Ussa (vars namn betyder styrka) och Ajo (vars namn betyder broderlighet) att köra vagnen. (se v 3). De flesta tyckte att det var en mycket bra plan, men det gjorde inte Gud. Så stort värde har människors åsikter!
David hade de bästa avsikter, men de stämde inte med Guds vilja. Gud hade redan talat om för Israel att arken måste bäras på smorda prästers axlar. Med andra ord, de som kunde: (a) gå i takt; (b) gå i kärlek och enighet; (c) gå i lydnad.
Förstår du budskapet? Om du värdesätter Guds närvaro i ditt liv och vill bevara den, tillämpa då dessa principer.
Näring för själen: 2 Krön. 2:1-5:1; 1 Kor. 9:19-10:13; Ps. 97:1-12

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59