UCBMEDIA É ett Ord för Dagen ... Svensk Sverige Dansk Danmark Norsk Norge Gr¿nlandsk Gr¿nland

2017-04-25I dag (2017-04-26)2017-04-27
Ord for 2017-04-26
26 april
Att veta hur du har det med Gud
"Vi ... har gjorts rättfärdiga (frikänts, förklarats rättfärdiga och fått en rätt ställning med Gud) genom tro" (Rom 5:1)
Tills du förstår hur Gud ser på dig, kommer du att kämpa för att få hans godkännande och oroa dig för att aldrig hålla måttet. Är det så du känner dig idag? Om det är så, meditera på följande bibelord och låt dem ta bort dina tvivel.
1) "Genom honom skulle vi bli till ett med Guds rättfärdighet. (2 Kor 5:21). Ovärdighet är ett av de största vapnen satan har mot dig, så ta bort det ur hans hand. I en mening har Gud rest en skärm mellan dig och sig själv; det är Jesus blod. Och när han ser på dig genom den skärmen ser han dig som rättfärdig med alla synder förlåtna. Det är därför vi kallar det "förunderlig nåd".
2) "Vi skall räknas som rättfärdiga (accepterade av Gud), ty vi tror på (har förtroende för, håller fast vid och litar på) honom." (Rom 4:24). Förstod du det? All den rättfärdighet som behövs för att komma till himlen -har satts in på ditt konto, den stund du satte din tillit till Kristus. Som kristen är det skillnad på din position och ditt tillstånd. När du syndar, påverkar det ditt tillstånd. Men din fasta position är "i Kristus." (se Rom 8:1, FB). Du säger: "Men hur är det med mina tillkortakommanden?" Det är ditt tillstånd och den helige Ande arbetar på det varje dag. (se 2 Kor 3:18). Förvandling, som betyder "att byta form", är en daglig process. Och medan du står i den processen, ser Gud dig som rättfärdig! Med andra ord, rättfärdigheten är inte en förevisning utan en position. Och Gud ställde dig i den positionen den stund han frälste dig. Nu vet du hur du har det med Gud.
Jos. 9:16-10:43; Luk. 23:26-56; Ords. 10:21-30

É stille stunder gir styrke É

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59