UCBMEDIA É ett Ord för Dagen ... Svensk Sverige Dansk Danmark Norsk Norge Gr¿nlandsk Gr¿nland

2017-03-23I dag (2017-03-24)2017-03-25
Ord for 2017-03-24
24 mars
Mindre och större gåvor
"Gud har ... gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter" (Rom 12:6, NLT)
För att bli bäst på någonting, måste du upptäcka dina större gåvor och börja använda dem. En av Paulus mindre gåvor var att göra tält för att få understöd till sin tjänst, men helt klart var hans större gåva att undervisa och bygga församlingar. Du undrar: "Hur kan jag hitta mina större gåvor?"
1) Få Guds respons. Vem känner till produkten bättre än dess tillverkare? Du skapade inte dig själv, så det finns ingen möjlighet att du kan säga dig själv vad du skapades till. Men det kan Gud och han kommer att göra det. "Om du är villrådig -be till Fadern. Han hjälper dig gärna. Och du får hans hjälp utan några nedlåtande blickar eller kommentarer. Be frimodigt, med tillit, utan att tveka." (Jak 1:5-6, TM).
2) Förbered dig för en lång resa. När du först lärde dig gå, tillbringade du mer tid på din ända än på dina fötter. Men du lyckades. Det var för att du föddes för att gå! Du kanske upptäcker dina största gåvor snabbt och lätt, men att utveckla dem till sin högsta potential blir ett livsverk. Det är inget sprinterlopp, det är ett maraton.
3) Få respons från rätt personer. Det är inte alltid lätt att be andra om respons, men det är viktigt för att lyckas. Var aldrig för stolt för att söka hjälp. Och om du är en "enstöring", det här är ett bibelord du behöver meditera över: "Ingen kom till undsättning eftersom staden låg långt från Sidon och de inte hade något med andra människor att skaffa" (Dom 18:28). Men ett varningens ord: Välj människor som inte har något annat på sin agenda än att hjälpa dig.
4 Mos. 16:36-18:32; Luk. 5:17-32; Ps. 37:10-20

É stille stunder gir styrke É

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59