UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-03-22I dag (2018-03-23)2018-03-24
Ord for 2018-03-23
23 mars
SOS-böner
"Gud är ... en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte ..." (Ps 46:2-3)
En dag körde en kvinna genom landskapet när hon såg att en tromb närmade sig, så hon gömde sig bakom sin bil och såg hur den förstörde ett näraliggande hus. När hon sprang dit, till vad som nu var ett hål i marken, såg hon en man som satt nerhukad med stängda ögon. "Är du okej? Finns det någon hos dig där nere?" frågade hon. "Nej", svarade han. "Det är bara jag och Gud som har ett brådskande samtal!"
Ingenting ger bränsle åt bönen mer än ett verkligt behov; i en kris kommer även icke troende att be. Det finns några frågor i livet vi helt enkelt inte kan lösa själva, därför skrev psalmisten: "Jag ropar till dig på nödens dag, ty du skall svara mig" (Ps 86:7, FB).
Ibland är våra böner helt enkelt rop på hjälp, riktade bara till Guds öron. När du inte har något val, växer din tro snabbt och nödsituationer blir möjligheter att uppleva Guds nåd och kraft på ett mäktigare sätt. Så om du är i en SOS-situation idag, här är en bön Gud ska besvara:
"Fader, det känns som att jag är i en omöjlig situation utan utväg. Låt mig få känna din närvaro och din Andes uppmuntran, som påminner mig om att med dig är allt möjligt, för dem som tror. Sänd svaret från himlen till min situation på jorden. Härifrån jag står, ser saker hopplösa ut. Men du är den Gud som skapade jorden av ingenting, och rullade undan Röda havet så att dina barn kunde gå säkert över. Du lät de blinda se, de lama gå och de döva höra. Idag tackar jag dig för att du är min Gud och att du alltid är ‘en hjälp i nöden, som aldrig svikit.'"
Näring för själen: 4 Mos. 15:1-16:35; Luk. 4:38-5:16; Ps. 37:1-9

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59