UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2019-08-16I dag (2019-08-17)2019-08-18
Ord for 2019-08-17
Lördag 17 augusti
Hur man löser problem (3)
"Jag svarade: ‘Skulle en man som jag ta till flykten? ... Nej, jag går inte’" (Neh 6:11)
För det tredje, du måste möta problemet. När Nehemja hotades av sina fiender, sa några av hans vänner till honom att gömma sig i templet. Men han svarade: "Skulle en man som jag ta till flykten? Och skulle en sådan som jag få gå in i templet och ändå behålla livet? Nej, jag går inte dit in." Som resultat byggde Nehemja upp Jerusalems murar igen på två månader - en fantastisk bragd.
För flera år sedan visade en populär tv-reklam om beroende och missbruk en typisk familj hemma. Barnen lekte, mamman dammsög och pappan läste tidningen. De skulle kunnat vara en vanlig familj var som helst, utom för ett problem: det fanns en jättestor elefant i rummet med dem. även om de kunde se att den gjorde livet svårt och att de måste arbeta omkring den, tycktes de ignorera den och låtsas att den inte existerade. Den reklamen gav upphov till slogan: "Elefanten i rummet." Det kan tillämpas på problem vi inte vill ta upp, så vi låtsas att allt är bra. Vi reagerar typiskt på ett problem på fyra sätt:
Fly från det: Vi försöker smita, men problemet följer oss alltid. Glömma det: Vi hoppas det ska försvinna om vi inte tänker på det. Men problem brukar bli värre om de lämnas ensamma. Kämpa mot det: Vad vi kämpar mot, lever kvar. Och problem är inget undantag. Möta det: Vi ser realistiskt på frågan och tar itu med den. Om vi är kloka söker vi Guds hjälp och "kan därför tryggt säga: ‘Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta’" (Heb 13:6).
Näring för själen: Gal 1-3; Matt 18:21-35; Ps 119:105-112; Ords 18:9

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59