UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-12-08I dag (2018-12-09)2018-12-10
Ord for 2018-12-09
9 december
Var inte en hycklare
"Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem" (Matt 23:5, FB)
Här är en riktig definition på ordet hyckleri: "För att människor skall se dem." Jesus hade en policy av nolltolerans när det handlade om hyckleri. Varför? Därför att han visste att det vänder människor mot Gud. Han lärde i stället:
Förvänta dig inget beröm för dina goda gärningar. Inget. Om ingen lägger märke till dem, blir du inte besviken. Om någon gör det, ger du Gud äran. Stanna upp och ställ denna fråga till dig själv: "Om ingen visste om det goda jag gör, skulle jag ändå göra det?" Om ej, gör du det för att "människor skall se" det.
Ge dina finansiella gåvor i hemlighet. Pengar väcker upp falskheten i oss. Vi tycker om bli sedda när vi tjänar dem. Och vi tycker om att bli sedda när vi ger dem. Så Jesus sa: "Om du hjälper någon, så gör det hemligt. Din vänstra hand ska inte veta vad den högra gör" (Matt 6:3, LNT).
Simulera inte din andlighet. När du går till kyrkan, välj då inte en plats bara för att synas, eller sjung bara för att höras. Om du sträcker upp dina händer i lovprisning, sträck upp heliga händer, inte för att briljera. När du talar, krydda inte din vokabulär med trendiga religiösa termer. Inget kan ge mer illamående än ett falskt "Prisad vare Herren", ett ytligt "Halleluja" eller ett hycklande "Lovad vare Gud".
Har du någon gång sett barn på en lekplats ropa "Titta på mig!" Det är acceptabelt för de är fortfarande omogna, men det är inte acceptabelt i Guds rike. Tysta ner trumpeterna. Ställ in paraden. Det räcker med kändissnobberi. Om upphöjelser kommer, avled dem artigt innan du tror på dem. Slå ihjäl önskan att bli uppmärksammad. Väck upp önskan att tjäna Gud. Med andra ord, var inte en hycklare!
Näring för själen: Sak. 9:1-11:17; Uppenbarelseboken 1:1-20: Ps. 140:1-5

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59