UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-11-11I dag (2018-11-12)2018-11-13
Ord for 2018-11-12
12 november
Att besegra sina rädslor (2)
"Olycksbud behöver han inte frukta, hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren" (Ps 112:7)
Låt oss se på några av våra vanligaste rädslor och hur vi kan besegra dem. Fruktan för misslyckande. Detta är den vanligaste rädslan av alla, och den hindrar oss från att fullfölja vilken vision som Gud än ger oss. Om du ser närmare på de verkliga konsekvenserna av misslyckande, är chansen att du kommer att skratta över den makt det utövar. Dina misstag är inte bara möjliga att överleva, de är läromedel för att skärpa dig och göra dig till en bättre människa. Så vad händer om du gör ett misstag under din presentation? Ingen kommer att skjuta dig, eller hur? Så vad händer om du missar betyget på projektet, eller gör ett fel i dina beräkningar? Vi vill alla vara perfekta, men faktum är att vi alla har brister. I själva verket skapar din irrationella rädsla för misslyckande och vägran att acceptera misstag långt fler misstag på lång sikt. När människor vägrar att acceptera möjligheten att göra ett misstag, är de ofta ovilliga mot att ha någon annan kontrollera deras arbete eller gå igenom det projekt de arbetar på. Följaktligen slutar det med att de gör fler dåliga val och misstag, vilket i sin tur ger näring åt den osäkerhet de har. Vägen till framgång är genom otaliga misstag. Att misslyckas gör dig inte misslyckad, men att ge upp gör det; att inte lära av det gör det; att vägra resa dig upp när du faller gör det.
Psalmisten säger: "Olycksbud behöver han inte frukta, hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren." Använd de gåvor Gud har gett dig, gå ut och ta en risk, grundad på tro, och lita på honom för framgång. Om du gör det, "då får du framgång." (Jos 1:8).
Näring för själen: Hes. 22:23-23:49; Hebr. 11:1-16; Ords. 27:15-22

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59