UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2021-10-19
19 oktober
Har din kärlek kallnat?
"Du älskar mig inte längre som du gjorde från början" (Upp 2:4)
Kärleken är som en eld; när den inte får bränsle slocknar den. Det var vad som hänt de kristna i församlingen i Efesos. Tidigare hade Paulus skrivit dessa ord till dem: "Nåd och oförgängligt liv vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus." (Ef 6:24, FB).
Deras kärlek till Herren var så stark och så uppenbar för alla, att Paulus berömde dem för den. Men då Kristus talar till samma församling i Uppenbarelseboken, hade deras kärlek till honom minskat: "Jag vet hur många goda gärningar du gör. Jag har sett ditt intensiva arbete och ditt tålamod. Jag vet att du inte tolererar synd bland dina medlemmar. Jag vet att du noga har granskat dem som påstår att de är apostlar, men inte är det. Du har förstått att de ljuger. Du har tålmodigt lidit för mig, och inte gett upp. Ändå finns det något som inte är som det ska vara: Du älskar mig inte längre som du gjorde från början ... Vänd om, kom tillbaka till mig." (v 2-5, LNT).
Den evangelikale ledaren John Stott skrev: "De hade fallit från de tidigare höjderna av tillbedjan av Kristus dit de nått. De hade kommit ner på medelmåttighetens fält. Med ett ord ... hjärtana hos de kristna i Efesos hade kallnat. Deras första våg av upprymdhet hade försvunnit. Deras tidigare tillbedjan av Kristus hade kallnat. De hade älskat honom, men ... hade förlorat kärleken."
Du kan gå till kyrkan, läsa din Bibel och be varje dag, men inte älska Gud som du skulle. Att älska Gud är en överlåtelse och en hjärtats attityd som får lydnad som resultat. Det har som fokus: ett dagligt beslut att ära honom i allt du säger och gör. Så, har din kärlek kallnat?
Näring för själen: Jer. 40:7-42:22; 1 Tim. 4:1-16; Ords. 25:11-20

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59