UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2019-01-15I dag (2019-01-16)2019-01-17
Ord for 2019-01-16
16 januari
Börja skriva dagbok över din andliga resa
"Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Följande morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare" (2 Mos 24:4, FB)
En av hemligheterna med Moses stora framgång i livet var denna: Han tillbringade tid varje dag med Gud, och han skrev ner vad Gud sa till honom. Det borde du också göra. Här är varför. Att skriva
a. ger dina tankar klarhet; b. ger dig ett bestående dokument du kan gå tillbaka till; c. ger dig ett mått på dina framsteg. Vi minns bara det vi tar tid för att skriva ner. En av de mest kända
amerikanska missionärerna var Jim Elliot, som blev martyr för Kristus 1956 i Ecuador. Han förde en andlig dagbok, och den är en intressant läsning: "Min andaktstund med läsning hade brutits. Jag har aldrig återupplivat den ... det var svårt som en ensamstående man att be ... nu är det för svårt att komma upp ur sängen på morgonen ... Jag har fattat beslut om detta tidigare, men inte följt upp dem."
Sådana texter blir en spegel som återspeglar din verkliga andliga kondition - något som är lätt att glömma bort, om du inte ser dig i spegeln varje dag. Elliot, som vi alla, kämpade med den andliga disciplinen. Men olikt de flesta av oss, skrev han ner sina andliga nederlag lika väl som sina andliga segrar.
Att ha en sådan dagbok ska tvinga dig att reflektera över ditt hjärtas sanna kondition, anteckna dina framsteg, ta igen förlorad mark, bli av med dina dåliga vanor, stärka dina goda vanor och hjälpa dig nå dina andliga mål. Vet du om någon annan ordning som ger sådana fördelar? Nej? Börja då idag föra dagbok över din andliga resa.
Näring för själen: 1 Mos. 32:1-33:20; Matt. 12:22-45; Ords. 2:1-11

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59