UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-01-20I dag (2018-01-21)2018-01-22
Ord for 2018-01-21
21 januari
Skillnaden mellan Simson och Samuel (5)
"Herren sade till mig: Inte ens om Mose och Samuel stod här inför mig skulle jag ha någon medkänsla med detta folk" (Jer 15:1)
Femte skillnaden. Bön. Bibeln återger bara två tillfällen då Simson bad: Det första, när han trodde han skulle dö av törst och behövde vatten (Dom 15:18); det andra, under den sista stunden av hans liv, när han förlorat allt och hamnade i fängelse (se Dom 16:28). Han var som den lille pojken som fick frågan: "Ber du din aftonbön varje kväll?" Han svarade: "Nej; ibland behöver jag ingenting."
Å andra sidan säger Bibeln: "Samuel ropade till Herren, och Herren lät det åska och regna den dagen, så att alla överväldigades av fruktan för Herren och för Samuel" (1 Sam 12:18).
Ett av de största erkännanden som getts någon i Bibeln var vad Gud sa om Samuels böneliv: "Herren sade till mig: Inte ens om Mose och Samuel stod här inför mig skulle jag ha någon medkänsla med detta folk." Så är det "inflytande" Samuel hade på Gud!
Bibeln har också mycket att säga om Jesus böneliv. Ibland bad han hela natten; andra gånger var han uppe innan gryningen och bad. Detta var hemligheten till hans effektivitet i tjänsten. Han gjorde regelbundna insättningar av bön så att han kunde göra regelbundna uttag av kraft när han behövde den.
Och du kan lägga märke till att han sällan bad för någon han botade. Varför? Därför att han redan hade tillbringat tid i bön. De gamla i kyrkan brukade referera till detta som att ha "bett sig igenom". Och det är hemligheten med det segerrika kristna livet.
Näring för själen: 1 Mos. 41:41-42:38; Matt. 14:22-15:9; Ps. 12:1-8

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord fšr Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 VŠsterŒs
tlf. 021-35 54 59