UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2020-01-22I dag (2020-01-23)2020-01-24
Ord for 2020-01-23
23 januari
Stå på Guds Ord (3)
"Alla som tävlar måste ha disciplin i allt" (1 Kor 9:25)
När du försöker gå ner i vikt. Studier bekräftar att idag är halva västvärldens befolkning överviktig. Om du är en av de många som kämpar med ett viktproblem, och de upprepade misslyckandena som ofta följer med det, här är goda nyheter: Gud kan hjälpa dig att vinna striden! Ofta handlar det inte om vad du äter, utan om vad som äter dig. Vi äter för mycket för att få tröst och befrielse från stress och oro, men det är en kortvarig lösning och fungerar inte. Psalmisten gick direkt till roten av sitt problem: "Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen" (Ps 139:23-24, FB). Gud kan lugna de oroliga tankarna inom dig. Den helige Ande är den störste terapeuten i världen. När du överlämnar dig och ber Honom ta sin boning i dig, upptäcker du att ""Andens frukt däremot är ... självbehärskning" (Gal 5:22-23, FB). Han kan ge dig kraften att kontrollera din aptit, och börja leva av Ordet: "Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära" (1 Kor 10:31). Så gör detta till din bön idag: "Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst, för du är min lovsång" (Jer 17:14, FB). Ordet för dig idag är - med Guds hjälp kan du förlora vikt, och hålla den nere för gott.
Näring för själen: Rom 7:1-9:16; Luk 5:12-26; Ps 96; Ords 3:5-6

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59