UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2020-12-04
4 december
Din gudomliga bevakning
"Herrens ängel vakar runt dem som vördar honom, och han befriar dem" (Ps 34:8, FB)
Precis som en president och en statsminister ständigt är omgivna av säkerhetsvakter, är du som ett Guds frälsta barn omgiven av änglar. Du kanske inte kan se presidentens eller statsministerns bevakning, men låt bara någon göra en hotande rörelse så bildar tränade vakter genast en skyddande sköld omkring honom. Dr James McConnell, grundare av Whitewell Metropolitan Tabernacle i Belfast, Nordirland, predikade en kväll under "Konflikten" (som det sekteristiska kriget vanligtvis kallades), när en paramilitär ledare med ett gevär kom in i kyrkan för att döda honom. Varför? Därför att mannens fru hade blivit kristen och hennes liv förändrades så radikalt att han knappt kände igen henne. Mannen tog bara några steg uppför mittgången när han stannade som fastfrusen, vände om och sprang ut ur kyrkan. Vad hände? Mannen, som senare blev kristen, vittnade om att han sett två stora änglar stå på vardera sidan om pastor McConnell! När Paulus skepp mötte en storm och alla trodde att de skulle gå under, tillkännagav Paulus: "I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, och han sade: ‘Var inte rädd ... var ... vid gott mod’ ... Jag litar på Gud, det blir som Han har sagt mig" (Apg 27:23-25). Du har en gudomlig bevakning som vakar över dig idag.
Näring för själen: Jos 22-24; Joh 16:19-33; Ps 147:1-11; Ords 29:1-5

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59