UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2020-03-30I dag (2020-03-31)2020-04-01
Ord for 2020-03-31
31 mars
Teori eller sanning (2)
"Jesus svarade: ‘Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar'" (Joh 2:19)
Låt oss granska ännu en teori som läggs fram av dem som försöker vederlägga sanningen om Kristus kroppsliga uppståndelse: "Svimningsteorin".
I sin bok The Passover Plot, lägger Hugh J. Schonfield fram teorin att Jesus bara svimmade, togs ner från korset och troddes vara död. Sedan kom han till liv i den kyliga graven, kom ut och övertygade sina lärjungar att han faktiskt uppstått från de döda. Det väcker några intressanta frågor. Hur kommer det sig, till exempel, att under artonhundra år innan denna teori, så nämnde varken vänner eller fiender till kristendomen detta? Och hur var det med den romerske soldaten som stack upp Kristus sida med sin lans, och blod och vatten kom ut – ett empiriskt bevis på att livet tagit slut, eftersom blodet hade separerats i de element det bestod av? Och hur var det med den befälhavare Pilatus sände dit: en man som handskades med döden dagligen, vars arbete som bödel var att veta att Jesus var död?
Sedan är det frågan om gravklädnaderna. Judarna klädde enligt sin tradition döda kroppar i gravklädnader och använde ungefär femtio kilo kryddor mellan vecken, fäste klädnaden runt liket, som en mumie. Huvudet var också inlindat. Hur skulle Jesus ha kunnat andas?
Och hur skulle en man i ett sådant försvagat tillstånd kunnat ta bort den stora stenen som förseglade hans grav och slå ner de romerska vakterna? Det krävs mer tro att tro på det än det krävs för att tro på sanningen om vad som verkligen hände!
Kristus är uppstånden!
Näring för själen: 4 Mos. 29:12-31:24; Luk. 8:19-39; Ps. 39:1-13

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59