UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2018-09-23I dag (2018-09-24)2018-09-25
Ord for 2018-09-24
24 september
Att förstå satans roll (4)
"En sådan person skall överlämnas åt Satan" (1 Kor 5:5)
Satans angrepp kan bli en kallelse att vakna upp. Vet du att när du vägrar erkänna din synd och ångra den, har skyddsmuren kring dig brutits igenom och satan är fri att komma in och angripa dig?
Paulus skriver till församlingen i Korinth: "Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta." (v 1-2).
Sedan instruerar Paulus församlingens ledare: "En sådan person skall överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande skall bli räddad på Herrens dag." Senare ångrade den mannen sin synd och Paulus sa att han skulle återföras till gemenskapen i församlingen. Så vad Paulus i korthet säger är: "Låt honom drivas till förtvivlan, så att han kan drivas tillbaka till Guds armar."
Paulus skriver också: " ... med gott uppsåt. Det uppsåtet har somliga släppt, och de har lidit skeppsbrott i tron, bland dem Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall lära sig att inte häda." (1 Tim 1:19-20).
Njuter Gud av att se oss lida? Inte mer än vad en förälder njuter av att bestraffa sitt barn. Men helig kärlek gör svåra val. (Minns, disciplin ska få barmhärtighet som resultat, inte elände.) En del av oss vaknar till genom en klapp på axeln, medan andra behöver en örfil.
Näring för själen: Jes. 57:14-59:21; Ef. 3:1-21; Ps. 111:1-10

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59